Вясенні вальс

Нехта ў сяле іграе,
Музыка ад бяды.
Вальс маладога гаю,
Вальс веснавой вады.

Прыпеў:

Вальс баяніста пальцаў
Мроіцца у цішы
Яблыні белым танцам,
Вальсам маёй душы.

А музыкант іграе,
Ладам акорд і бас.
Вальс — гэта хто кахае
Вас у расстання час.

Прыпеў.

Музыка не змаўкае,
Танец чаруе нас.
Стань незабудкай-маем,
Нашай сустрэчы вальс.

Прыпеў.